???Weer open!!!???

We mogen weer boeken vanuit de winkel verkopen. Zij het dan wel nog steeds onder strict geldende regels die door de overheid zijn gesteld.

Ofschoon we het zeer betreuren dat er nog steeds beperkende maatregelen zijn, volgen wij deze wél gewoon op.

DIt betekent dat u weer wél uw boeken zélf mag ophalen bij de winkel maar wij mogen maximaal 6 klanten per keer binnen laten. Dus wél op afspraak maar u kunt nu weer zélf uw boek(en) ophalen.

Dan staan wij u graag weer ter dienst met advies en een vriendelijk woord – zij het nog steeds op 1,5mtr afstand.